INŽENÝRING

DETAILY SLUŽBY

Nebaví Vás obíhat úřady? Nechte to na nás.

Pomůžeme Vám s vyřízením územního souhlasu, stavebního povolení či ohlášením stavby.

Seženeme potřebné souhlasné stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí, nutných k žádosti o vydání stavebního povolení apod. Rozsah se vždy řídí typem žádosti, specifickými požadavky stavebního úřadu a stavebním zákonem.

V některých případech je nutné spolupracovat či konzultovat projekt s příslušnými úřady již během jeho přípravy, např. pokud se jedná o památkově chráněný objekt, nebo se nachází v památkově chráněném území nebo chráněné krajinné oblasti.

Na vyžádání Vám zpracujeme cenovou nabídku na námi nabízené služby, včetně nezávazné konzultace