PROJEKTY REKONSTRUKCÍ

POPIS SLUŽBY

Potřebujete zrekonstruovat nebo změnit Váš objekt? Zajistíme:
  1. zaměření objektu nebo jeho části
  2. návrh změny stavby, včetně 3d vizualizace
  3. dokumentace k územnímu řízení
  4. dokumentace ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby
  5. dokumentace k realizaci stavby
  6. dokumentace pro výběr dodavatele
  7. položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet
  8. podrobná dílenská dokumentace ocelových konstrukcí

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dané stavebním zákonem v souladu s příslušnými vyhláškami a normami v závislosti na stupni dokumentace. V této souvislosti zajistíme požadované doklady, např. radonový průzkum, hydrogeologický posudek, studii oslunění a akustiky, průkaz energetické náročnosti budovy a jiné.

Na vyžádání Vám zpracujeme cenovou nabídku na námi nabízené služby, včetně nezávazné konzultace