PASPORTY STAVEB

POPIS SLUŽBY

Předmětem pasportu je zhodnocení a zaznamenání zjištěného stavu objektu.

Pasport může obsahovat:

 1. zaměření stávajícího stavu objektu
 2. statické posouzení objektu
 3. kompletní zjištěné údaje o vlastnících z katastru nemovitostí
 4. popis objektu, podlažnost, zastavěná plocha, použité materiály, datum výstavby apod.
 5. fotodokumentace
 6. výkaz výměr jednotlivých místností

Pro zjištění co nejpřesnějších výměr je objekt převeden do 3D modelu a následně vygenerovány jednotlivé výstupy, např.:

 1. základní výkaz ploch stěn, podlah a stropů
 2. plocha nátěrů
 3. plocha podlahových krytin
 4. plocha obkladů
 5. počty zařizovacích předmětů, elektroinstalace
 6. počty dveří, oken, jejich plocha apod.

Výpisy jsou členěny podle jednotlivých místností, nechybí ani rekapitulace dle zadaných parametrů. Výhoda 3d modelu, resp. BIM (building information model) je hlavně v přesnosti zjištěných výměr – jsou odečteny otvory a přičteno např. ostění a nadpraží. Místnost může mít libovolně komplikovaný tvar.

Na vyžádání Vám zpracujeme cenovou nabídku na námi nabízené služby, včetně nezávazné konzultace