PROJEKTY NOVOSTAVEB

POPIS SLUŽBY

Máte pozemek a chystáte se stavět? Naše společnost Vám zajistí komplexní služby:
  1. návrh stavby, její osazení do terénu včetně 3d vizualizace
  2. dokumentace k územnímu řízení
  3. dokumentace ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby
  4. dokumentace k realizaci stavby
  5. dokumentace pro výběr dodavatele
  6. položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet
  7. podrobná dílenská dokumentace ocelových konstrukcí

Pokud již máte návrh stavby od svého architekta a potřebujete pouze dokumentaci pro stavební úřad, realizační dokumentaci apod., v takovém případě ve spolupráci s autorem návrhu vypracujeme požadovaný stupeň dokumentace.

Pro umístění novostavby na pozemek je potřeba geodetické zaměření, které samozřejmě zajistíme, pokud ho nemáte.

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dané stavebním zákonem v souladu s příslušnými vyhláškami a normami v závislosti na stupni dokumentace. V této souvislosti zajistíme požadované doklady, např. radonový průzkum, hydrogeologický posudek, studii oslunění a akustiky, průkaz energetické náročnosti budovy a jiné.

Na vyžádání Vám zpracujeme cenovou nabídku na námi nabízené služby, včetně nezávazné konzultace